Telefon: +420 315 623 051 | Email: omsmelnik@seznam.cz | Adresa: Bezručova 108, 276 01 Mělník | ČÚ: 473246043/0300 | IČ: 67777350

Informace OMS

STANOVY ČMMJ : Hlava III. – SNĚM

Okresní myslivecké rada svolává ke společnému jednání členy evidované na OMS Mělník , kteří nejsou členy mysliveckého sdružení ( spolku – honitby) , na den 11.5.2022 od 16.00 hod., místo konání OMS Mělník , Bezručova 108,Mělník.

Účastníci si zde zvolí svého zástupce( delegáta) na připravovaný okresní sněm.

Pokud se účastníci nedostaví do jedné hodiny od zahájení schůzky , je schůzka zrušena.

Účast nahlaste předem na OMS Mělník do 4.5.2022 , telefon 315623051, mobil: 733708097, email: omsmelnik@seznam.cz

Okresní směn ( který tvoří shromáždění delegátů) se koná dne 25. 5. 2022 od 16.00 hodin v restauraci „U České Koruny“ Mělník-Chloumek.

Myslivecká rada OMS Mělník