Telefon: +420 315 623 051 | Email: omsmelnik@seznam.cz | Adresa: Bezručova 108, 276 01 Mělník | ČÚ: 473246043/0300 | IČ: 67777350

Informace OMS

P O J I Š T Ě N Í členů ČMMJ – úhrada členských příspěvků:

Pojištění se hradí na kalendářní rok ( 1.1. – 31.12.) vždy do 31. 12. na rok následující

v případě pozdější platby se hradí 100,-kč vstupní příspěvek.

Základní členský příspěvek: minimum: 1000,- ///standard 1600,-/// excluzive 2100,-

Snížený členský příspěvek : minimum 650,-/// standard 1250,-/// excluzive 1750,-

V pojištění standard a excluzive je i připojištění loveckého psa ve vašem držení.

Snížený členský příspěvek hradí: důchodci od 65-ti let

Studenti na základě potvrzení o studiu do 26 let

Invalidé na základě potvrzení –doklad od OSSZ ( III. stupně)

Poplatek-pojištění lze uhradit převodem na účet OMS nebo v hotovosti na OMS Mělník

Pokud nemáte složenku OMS Mělník , lze na poště použít složenku “platba na účet“ , kde účet vypíšete. Prosím , platbu nezasílejte na adresu OMS Mělník ( do kanceláře).

Účet OMS Mělník : 473246043 /0300 ,var.symbol: vaše rodné číslo

Platbu na účet OMSu provádějte nejpozději do 10.12. 2022(je nutné další zpracování)

Kancelář OMS Mělník má úřední dny pondělí a středa.

Poplatek-pojištění lze platit na jeden , dva nebo tři roky ( částka se sčítá).

Pokud někdo využije platby převodem na účet OMS , OMS zasílat členský průkaz již nebude. Máte nové členské průkazy , kde se platba ukáže automaticky . Kdo si ještě nový členský průkaz nevyzvedl učiní tak při platbě v kanceláři .

Myslivosti zdar

Božena Tatarová Ing. Radek Mareš

jednatelka OMS Mělník předseda OMS Mělník